geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 

 

*  PODROBNÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- průmyslové objekty, skladové haly, bytové domy, školy a hotelové areály

- komunikace, parkoviště, mosty, kolejiště a sportoviště
-
rodinné domy


*   HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- Vsakování srážkových vod - ověření koeficientu vsakuRádi Vám také poradíme, na koho se obrátit, pokud poptáváte:
- Hydrogeologický průzkum - vrtaná studna

- Geotechnický dozor na staveništi

- Radonový průzkum
- Stavebně technický průzkum
- Tepelné čerpadlo - projekt a realizace

- Pedologický průzkum (odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu)
- Báňský znalecký posudek
- Průzkum ložisek nerostných surovin
- Pyrotechnický průzkum včetně průzkumných prací ve vojenských újezdech
- Geodetické práce včetně důlní geodézie
- Specializované profese s využitím lanové techniky

 

Mgr. Jeroným Lešner, tel. 607 634166

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt