geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 

*  PODROBNÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- průmyslové objekty, produktovody, skladové haly, bytové domy, školy a hotelové areály

- komunikace, parkoviště, mosty a sportoviště
-
rodinné domy


*   HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM- Vsakování srážkových vod - stanovení koeficientu vsaku

        


.  


Milí naši klienti a kolegové.

Srdečně děkujeme za trvale rostoucí zájem, aby Váš geologický průzkum zpracovávala právě naše kancelář.

V
 tuto chvíli máme prací naplněný úplně veškerý čas na několik příštích měsíců. Naše kapacitní možnosti již další množství práce nepojmou - leda bychom projekty předávali dál a vzdali se tak možnosti jejich řízení v terénu nebo následného vyhodnocení.

Takovou cestou se vydávat nechceme, protože si myslíme, že provádění a kontrola prací ve všech fázích průzkumu osobně jejich hlavním odborným řešitelem, včetně jeho přímé přítomnosti v terénu, je naopak důležitým znakem, který naše výstupy odlišuje od některých jiných kanceláří. 

Při zohlednění aktuálních a rozjednaných velkých průzkumných prací proto do konce března 2021 přerušujeme zpracování dalších nabídek, s čestnou výjimkou pro naše dlouhodobé klienty, pro které zkusíme sladit naše vzájemné termínové možnosti. Ostatní čas využíváme pro plné pracovní nasazení na stávajících projektech.

Věříme, že náš krok chápete a možná dokonce sami zvažujete, že byste něco podobného učinili i Vy.
Děkujeme za Vaši přízeň a laskavé pochopení.


                                                                                          27.8.2020

Mgr. Jeroným Lešner, tel. 607 634166

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt