geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 


Provozovatelem těchto stránek je Mgr. Jeroným Lešner (výpis ze živnostenského rejstříku zde)
- odpovědný řešitel geologických prací dle zákona č.62/1988, Sb. O Geologických pracích, koordinátor spolupráce s dalšími obory.
 

Mgr. Jeroným Lešner je jedním ze 13 českých profesionálních geologů, kteří jsou držiteli odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce současně v oborech:

- Inženýrská geologie

- Hydrogeologie

- Zkoumání geologické stavby


- živnostenské oprávnění Geologické práce - živnost vázaná

- stálý člen České asociace inženýrských geologů

- pojištění profesní odpovědnosti 25.000.000 Kč

- očkování pro pobyt v rozvojových zemích včetně tropického pásu

 

Průzkumné práce realizujeme s využitím klasifikací stávajících norem řady ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO a jejich nejnovějších změn. Výstupy jsou publikovány v českém jazyce, v případě zájmu též v angličtině.


Dozor a konzultace z oboru geotechnika, např. pro účely budování komunikací nebo při provádění speciálních geotechnických prací, zajišťujeme prostřednictvím inženýrské a technické autorizace v oboru Geotechnika podle zákona č. 360/1992 Sb, případně v kompetencích osvědčení odborné způsobilosti pro obor Inženýrská geologie.
 

Radonový průzkum pozemků nebo interiéru budov provádějí osoby s povolením SÚJB k provádění služeb z hlediska radiační ochrany dle zákona č. 307/2002, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.


 

>>>zpět  

 

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt