geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 

*  PODROBNÝ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

- průmyslové objekty, produktovody, skladové haly, bytové domy, školy a hotelové areály

- komunikace, parkoviště, mosty a sportoviště
-
rodinné domy


*   HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM- Vsakování srážkových vod - stanovení koeficientu vsaku

        


.  


Milí naši klienti a kolegové.

Srdečně děkujeme za trvale rostoucí zájem, aby Váš geologický průzkum zpracovávala právě naše kancelář.

Naše pracovní kapacita je v tuto chvíli zcela naplněná a vyšší množství práce již nepojme - leda bychom projekty předávali dál. Takovou cestou se vydávat nechceme, protože si myslíme, že právě provádění a kontrola prací ve všech fázích průzkumu osobně jejich hlavním odborným řešitelem, který má po celou dobu nad pracemi expertní dohled včetně přímé přítomnosti v terénu, je naopak důležitým kvalitativním znakem, který spolehlivost našich výstupů odlišuje od některých jiných kanceláří, působících na stejném trhu. 

Při zohlednění aktuálních a rozjednaných projektů proto nyní přijímáme pouze omezené množství nových poptávek, korespondující s tím, jak rychle dokážeme dříve objednané úkoly odevzdávat.

Děkujeme za Vaši přízeň a laskavé pochopení.

V Praze dne 25.4.2021 

Mgr. Jeroným Lešner, tel. 607 634166

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt