geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 


     Nabízíme 20letou odbornou praxi s podrobnými průzkumy, dozory a konzultacemi pro více než 3000 projektů v ČR i zahraničí. Svým klientům přinášíme aktivní znalost nejnovějších geotechnických norem řady ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN, Technických Podmínek a TKP, podloženou praxí z aplikace těchto norem jak v aktuální podobě, tak i v jejich dřívějších verzích. Disponujeme vlastním odborným archivem a rozvíjíme své znalosti v systémech norem GOST, DIN a ASTM.
    Kancelář Geotechnik.cz klade důraz na kvalitu a konkrétní technický přínos nabízených průzkumných a konzultačních prací. Těší nás, pokud můžeme uplatnit své zkušenosti ve složitých geologických poměrech, kde je perfektní porozumění geologické stavby klíčem k úspěchu celého projektu.
    Spolupracujeme s flexibilní vrtnou společností, která nám umožňuje brzký výjezd na lokality. Dále disponujeme šesti různými vrtnými systémy pro realizaci maloprofilových vrtů na obtížně přístupných stanovištích, vlastní statickou a dynamickou zatěžovací deskou, původním laserovým systémem pro monitoring svahů a vlastním technickým zázemím.

    Mgr. Jeroným Lešner je jedním ze 13 geologů v celé České republice, kteří jsou držiteli jak odborné způsobilostí pro obor Inženýrská geologie, tak i pro obor Hydrogeologie a obor Zkoumání geologické stavby. Jsme stálými členy České asociace inženýrských geologů a spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
    Máme podrobnou geologickou praxi s přírodními krásami více než 60 zemí světa, mezi kterými lze kromě EU jmenovat prakticky všechny rusky hovořící státy, Balkán, přední Východ, různé typy pouští i vzdálenější území subtropické a tropické šířky včetně podmínek deštných pralesů, jako i oblasti arktické a pásma velehor. Protože i v České republice v geologické minulosti panovaly arktické, velehorské, pouštní, subtropické či tropické poměry, umožňuje nám naše přímá zkušenost s přírodními procesy z jiných částí světa včas a kvalitněji rozpoznat a zhodnotit geologické jevy, se kterými se setkáváme při průzkumném sondování nebo při zemních pracích na českých stavbách.

    Nejzajímavější zážitky z přírodovědných výprav dále zúročujeme v pořádání oblíbených cestovatelských přednášek. Nejnovějším pořadem je projekt Expedice sopka 2021, popisující mimořádné geologické zkušenosti, získané během dvou týdenních expedic na aktivní soptící vulkán Fagradalsfjall na Islandu. Premiéra tohoto pořadu je plánována na listopad 2021.

    Reference pro projekty, srovnatelné s Vámi poptávanými službami, rádi předložíme na vyžádání.
Pro všeobecný přehled lze uvést např. následující:

 • Nákladové nádraží Žižkov - průzkum pro jeden z největších developerských projektů v ČR

 • Přední východ a Perský záliv - konzultace pro české vodohospodářské a petrochemické skupiny firem

 • Silnice R7 u Slaného - objasnění příčin známých průhybů vozovky v přechodových oblastech mostů

 • Střední Čechy - za dobu celé naší praxe jsme zpracovali geologické průzkumy pro zakládání a vsakování pro více než 1000 individuálních rodinných domů a vil zejména ve Středních Čechách

 • Karlovarsko - rozsáhlé geologické mapování na ploše 3x4km pro umístění soukromého letiště, návrh golfového komplexu a stavbu hotelového areálu

 • Triangle Žatec - průzkumné práce a dozory celkově již pro více než 10 průmyslových hal

 • Libeňský most a další pražské mosty - jádrové vrty až k úrovni základů, posouzení únosnosti

 • Manchester (UK) - průzkumné práce pro 5 malých vodních elektráren

 • Unipetrol Litvínov - průzkumné práce pro zahraniční projekční společnosti i TDI pro vlastníka závodu

 • Praha 14 - Rajský vrch - kompletní průzkumné práce a dozor pro celou novou městskou čtvrť

 • Nebřenice u Chomutovic - průzkumné práce pro výstavbu celé nové obce a rozsáhlého golfového hřiště

 • Třebenice u Štěchovic - odhalení příčin extrémního tragického zemního proudu (mury). Vrtné práce v sesuvu, zhodnocení, prognóza rozvoje, dlouhodobý monitoring pohybů s využitím vlastní původní laserové technologie.

 • Berounské terasy - rozsáhlý areál bytových domů v zavezené pískovně a kasárnách

 • Praha 14 - Centrum Černý Most 2 - Geotechnický dozor investora při rozšíření jednoho z největších nákupních center v ČR

 • Praha a střední Čechy - novostavby cca 30 mateřských a základních škol a sportovišť

 • Praha - Vinohrady - novostavba bytového domu v místě bombardování z r. 1945

 • Moldávie a Ukrajina - konzultace pro české průmyslové skupiny při zakládání skladových hal

 • Ústí nad Labem - strojírenská hala v území hlubinně vyhořelých uhelných slojí a poddolování

 • Zanzibar - Hotelový komplex česko-britské developerské skupiny, objevení a detailní zhodnocení aktivního blokového sesuvu korálového útesu, mimořádné terénní práce za součinnosti více než 60 místních osob. Využití vrtné technologie vlastní konstrukce, přepravené letecky.

 • Stříbro - Plasy - Chomutov - průzkumné práce a dokumentace těžitelnosti v trase plynovodů Gazela I a Gazela II (délka výkopu 100 km)

 • Opava - Hradec nad Moravicí - TDI při rozsáhlých zemních pracích a pokládce kanalizace

 • Pražský Hrad - rekonstrukce a přístavba jednoho z klasicistních paláců

 • Slavkov u Brna - kompletní rekonstrukce tras velmi vysokého napětí

 • ZOO Praha - Dlouhodobý geotechnický monitoring skalního svahu pod lanovkou

 • Praha 14 - Hloubětín Hutě - detailní konzultace problematiky mělkého poddolování, výstavba v poddolovaném území, vyhledávání, prvo-mapování a hodnocení četných dosud nepublikovaných podzemních objektů, hodnocení jejich vlivu na potenciální zástavbu na terénu

 • Praha 9 - Prosek - zakládání náročných objektů na sesuvném poddolovaném území, TDI

 • D11 - Mladá Boleslav - expresní zhodnocení sesuvu násypu dálnice a konzultace jeho sanace

>>>zpět

 

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt