geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 


     Nabízíme 15letou odbornou praxi s podrobnými průzkumy, dozory a konzultacemi pro více než 3000 projektů v ČR i zahraničí. Svým klientům přinášíme aktivní znalost nejnovějších geotechnických norem řady ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN, Technických Podmínek a TKP, podloženou praxí z aplikace těchto norem jak v aktuální podobě, tak i v jejich dřívějších verzích. Disponujeme vlastním odborným archivem a rozvíjíme své znalosti v systémech norem GOST, DIN a ASTM.
    Kancelář Geotechnik.cz klade důraz na kvalitu a konkrétní technický přínos nabízených průzkumných a konzultačních prací. Těší nás, pokud můžeme uplatnit své zkušenosti ve složitých geologických poměrech, kde je perfektní porozumění geologické stavby klíčem k úspěchu celého projektu.
    Spolupracujeme s flexibilní vrtnou společností, která nám umožňuje brzký výjezd na lokality. Dále disponujeme šesti různými vrtnými systémy pro realizaci maloprofilových vrtů na obtížně přístupných stanovištích, vlastní statickou a dynamickou zatěžovací deskou, původním laserovým systémem pro monitoring svahů a vlastním technickým zázemím.

    Kromě Odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru Inženýrská geologie jsme držiteli také Odborné způsobilosti v oboru Zkoumání geologické stavby, kterou v současnosti disponuje v ČR cca 50 držitelů. Jsme stálými členy České asociace inženýrských geologů a spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
    Máme podrobnou praxi s přírodními krásami více než 60 zemí světa, mezi kterými lze kromě EU jmenovat prakticky všechny rusky hovořící státy, Balkán, přední Východ i vzdálenější území subtropické a tropické šířky. Protože v geologické minulosti panovaly arktické, velehorské, pouštní, subtropické či tropické poměry i na území našeho státu, umožňuje nám naše přímá odborná zkušenost z jiných částí světa včas a kvalitněji rozpoznat a zhodnotit geologické jevy, se kterými se setkáváme při průzkumných pracích
.

    Nejzajímavější přírodovědné zážitky zúročujeme v pořádání oblíbených cestovatelských přednášek.

    Reference pro projekty, srovnatelné s Vámi poptávanými službami, rádi předložíme na vyžádání.
Pro všeobecný přehled lze uvést např. následující:

 • Triangle Žatec - průzkumné práce a dozory celkově již pro více než 10 průmyslových hal

 • Žebrák - průzkumné práce pro rozsáhlou halu Catterpillar

 • Škoda Auto - atypické průzkumné práce v areálu polygonu Úhelnice u Mladé Boleslavi

 • Libeňský most v Praze - jádrové vrty až k úrovni základů, posouzení únosnosti

 • Unipetrol Litvínov - průzkumné práce pro Polyetylénovou jednotku a další projekty

 • Praha 14 - Rajský vrch - průzkumné práce a dozor pro celou novou městskou čtvrť

 • Nebřenice - průzkumné práce pro golfový areál a výstavbu prakticky celé nové obce

 • Třebenice u Štěchovic - odhalení příčin extrémního tragického zemního proudu (mury). Vrtné práce v sesuvu, zhodnocení, prognóza rozvoje, dlouhodobý monitoring pohybů s využitím vlastní velmi přesné původní laserové technologie.

 • Karlovarsko - rozsáhlé geologické mapování na ploše 3x4km pro umístění soukromého letiště, návrh golfového komplexu a stavbu hotelového areálu

 • Berounské terasy - rozsáhlý areál bytových domů v zavezené pískovně a kasárnách

 • Praha 14 - Centrum Černý Most 2 - Geotechnický dozor investora při rozšíření jednoho z největších nákupních center v ČR

 • Praha a střední Čechy - novostavby cca 30 mateřských škol, základních škol a sportovišť

 • Ústí nad Labem - strojírenská hala v území hlubinně vyhořelých uhelných slojí a poddolování

 • Zanzibar (Tanzánie) - Rezortní hotelový komplex, objevení a detailní zhodnocení aktivního blokového sesuvu korálového útesu, mimořádné terénní práce za součinnosti více než 60 osob. Využití vrtné technologie vlastní konstrukce, přepravené letecky.

 • Přední východ - konzultace pro české vodohospodářské a petrochemické skupiny firem

 • Moldávie, Ukrajina - konzultace pro české průmyslové skupiny při založení hal

 • Silnice R7 u Slaného - objasnění příčin průhybů vozovky v přechodových oblastech mostů

 • Stříbro, Plasy - dokumentace těžitelnosti v trase plynovodu Gazela (délka výkopu 100 km)

 • Opava - Hradec nad Moravicí - TDI při rozsáhlých zemních pracích a pokládce kanalizace

 • Pražský Hrad - rekonstrukce a přístavba jednoho z klasicistních paláců

 • Náchod - Kudowa - nové vedení trasy vysokého napětí

 • ZOO Praha - Dlouhodobý geotechnický monitoring skalního svahu pod lanovkou

 • Praha 14 - Hloubětín Hutě - detailní konzultace problematiky mělkého poddolování, výstavba v poddolovaném území, vyhledávání, mapování a hodnocení starých důlních děl

 • Praha 9 - Prosek - zakládání náročných objektů na sesuvném poddolovaném území, TDI

 • Manchester (Velká Británie) - průzkumné práce pro 5 malých vodních elektráren

>>>zpět

 

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt