geologický průzkum Geotechnik.cz

 

 


     Nabízíme 20letou odbornou praxi s podrobnými průzkumy, dozory a konzultacemi pro více než 3000 projektů v ČR i zahraničí. Svým klientům přinášíme aktivní znalost nejnovějších geotechnických norem řady ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN, Technických Podmínek a TKP, podloženou praxí z aplikace těchto norem jak v aktuální podobě, tak i v jejich dřívějších verzích. Disponujeme vlastním odborným archivem a rozvíjíme své znalosti v systémech norem GOST, DIN a ASTM.
    Kancelář Geotechnik.cz klade důraz na kvalitu a konkrétní technický přínos nabízených průzkumných a konzultačních prací. Těší nás, pokud můžeme uplatnit své zkušenosti ve složitých geologických poměrech, kde je perfektní porozumění geologické stavby klíčem k úspěchu celého projektu.
    Spolupracujeme s flexibilní vrtnou společností, která nám umožňuje brzký výjezd na lokality. Dále disponujeme šesti různými vrtnými systémy pro realizaci maloprofilových vrtů na obtížně přístupných stanovištích, vlastní statickou a dynamickou zatěžovací deskou, původním laserovým systémem pro monitoring svahů a vlastním technickým zázemím.

    Mgr. Jeroným Lešner je jedním ze 13 geologů v celé České republice, kteří jsou držiteli jak odborné způsobilostí pro obor Inženýrská geologie, tak i pro obor Hydrogeologie a obor Zkoumání geologické stavby. Jsme stálými členy České asociace inženýrských geologů a spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
    Máme podrobnou geologickou praxi s přírodními krásami více než 60 zemí světa, mezi kterými lze kromě prakticky celé EU jmenovat státy východní Evropy a Střední Asie, Balkán, přední Východ a Perský záliv, různé typy pouští i vzdálenější území subtropické a tropické šířky včetně deštných pralesů a korálových atolů, jako i oblasti arktické a pásma velehor. Protože i v České republice v geologické minulosti panovaly arktické, velehorské, pouštní, subtropické či tropické poměry, umožňuje nám naše přímá zkušenost s přírodními procesy z jiných částí světa včas a kvalitněji rozpoznat a zhodnotit geologické jevy, se kterými se setkáváme při průzkumném sondování nebo při zemních pracích na českých stavbách.

    Nejzajímavější zážitky z přírodovědných výprav dále zúročujeme v pořádání oblíbených cestovatelských přednášek. Nejnovějším pořadem je projekt Expedice sopka, popisující mimořádné geologické zkušenosti, získané během dvou týdenních expedic přímo na soptící vulkán Fagradalsfjall na Islandu v roce 2021. Druhým pořadem jsou Pralesy a drahokamy Srí Lanky, vtahující posluchače do nevšední kombinace tropické divočiny, pozůstatků kontinentálního zalednění a rýžování nejcennějších barevných drahokamů světa. Třetí aktuální projekt představuje variabilitu pouštní krajiny a velehor aridního klimatu Ománu, včetně světového geologického unikátu - výstupu oceánské kůry na povrch terénu, ománské obdukce.

    Reference pro projekty, srovnatelné s Vámi poptávanými službami, rádi předložíme na vyžádání.
Pro všeobecný přehled lze uvést např. následující:

 • Nákladové nádraží Žižkov - průzkum pro jeden z největších developerských projektů v ČR

 • Přední východ a Perský záliv - konzultace pro české vodohospodářské a petrochemické skupiny firem

 • Silnice R7 u Slaného - objasnění příčin známých průhybů vozovky v přechodových oblastech mostů

 • Střední Čechy - za dobu celé naší praxe jsme zpracovali geologické průzkumy pro zakládání a vsakování pro více než 1000 individuálních rodinných domů a vil zejména ve Středních Čechách

 • Karlovarsko - rozsáhlé geologické mapování na ploše 3x4km pro umístění soukromého letiště, návrh golfového komplexu a stavbu hotelového areálu

 • Triangle Žatec - průzkumné práce a dozory celkově již pro více než 10 průmyslových hal

 • Libeňský most a další pražské mosty - jádrové vrty až k úrovni základů, posouzení únosnosti

 • Manchester (UK) - průzkumné práce pro 5 malých vodních elektráren

 • Unipetrol Litvínov - průzkumné práce pro zahraniční projekční společnosti i TDI pro vlastníka závodu

 • Praha 14 - Rajský vrch - kompletní průzkumné práce a dozor pro celou novou městskou čtvrť

 • Nebřenice u Chomutovic - průzkumné práce pro výstavbu celé nové obce a rozsáhlého golfového hřiště

 • Třebenice u Štěchovic - odhalení příčin extrémního tragického zemního proudu (mury). Vrtné práce v sesuvu, zhodnocení, prognóza rozvoje, dlouhodobý monitoring pohybů s využitím vlastní původní laserové technologie.

 • Berounské terasy - rozsáhlý areál bytových domů v zavezené pískovně a kasárnách

 • Praha 14 - Centrum Černý Most 2 - Geotechnický dozor investora při rozšíření jednoho z největších nákupních center v ČR

 • Praha a střední Čechy - novostavby cca 30 mateřských a základních škol a sportovišť

 • Praha - Vinohrady - novostavba bytového domu v místě bombardování z r. 1945

 • Moldávie a Ukrajina - konzultace pro české průmyslové skupiny při zakládání skladových hal

 • Ústí nad Labem - strojírenská hala v území hlubinně vyhořelých uhelných slojí a poddolování

 • Zanzibar - Hotelový komplex česko-britské developerské skupiny, objevení a detailní zhodnocení aktivního blokového sesuvu korálového útesu, mimořádné terénní práce za součinnosti více než 60 místních osob. Využití vrtné technologie vlastní konstrukce, přepravené letecky.

 • Stříbro - Plasy - Chomutov - průzkumné práce a dokumentace těžitelnosti v trase plynovodů Gazela I a Gazela II (délka výkopu 100 km)

 • Opava - Hradec nad Moravicí - TDI při rozsáhlých zemních pracích a pokládce kanalizace

 • Pražský Hrad - rekonstrukce a přístavba jednoho z klasicistních paláců

 • Slavkov u Brna - kompletní rekonstrukce tras velmi vysokého napětí

 • ZOO Praha - Dlouhodobý geotechnický monitoring skalního svahu pod lanovkou

 • Praha 14 - Hloubětín Hutě - detailní konzultace problematiky mělkého poddolování, výstavba v poddolovaném území, vyhledávání, prvo-mapování a hodnocení četných dosud nepublikovaných podzemních objektů, hodnocení jejich vlivu na potenciální zástavbu na terénu

 • Praha 9 - Prosek - zakládání náročných objektů na sesuvném poddolovaném území, TDI

 • D11 - Mladá Boleslav - expresní zhodnocení sesuvu násypu dálnice a konzultace jeho sanace

>>>zpět

 

Geotechnik.cz | 607 634166 | e-mail

 

 

úvodní stránka

reference

  kontakt